چاپ خبر
دبیرستان پسرانه سید جمال الدین اسد آبادی شهرکرد یکشنبه, ۰۹ آبان ۱۳۹۵
دانش آموزان دبیرستان سدجمال در نماز عبادی سیاسی جمعه شرکت کردند
دانش آموزان دبیرستان سید جمال الدین اسد آبادی همراه سایر اقشار مختلف مردم این هفته در نماز عبادی سیاسی جمعه شرکت کردند
انتهای پیام/.