سایتهای مفید
     
 • کادر اداری و اجرایی
       
   
  آقای    علمدار عسگری           دارای     لیسانس   فیزیک         معاون آموزشی
   
   
  آقای    محمدعلی کیانی         دارای     لیسانس  معارف اسلامی   معاون پرورشی
   
   
  آقای   قربانعلی ملک محمدی   دارای  لیسانس فیزیک معاون فن آوری