سایتهای مفید
     
 • مشخصات دبیرستان
       
  این آموزشگاه در سال 1344 تاسیس گردیددر انتهای خیابان مولوی شرقی جنب آموزش وپروش ناحیه یک قراردارد
  = آموزشگاه در سال 1386 جزء طرحهای ملی  تخریب وبازسازی گردیدودر سال 1388 با اعتبار هزینه ای برابر 16000000000ریال با مساحت زمین 5500 متر مربع وزیر بنای 3800 متر مربع بازسازی گردید
  این آموزشگاه در 3 طبقه از نوع اسکلت بتنی
  = تعداد 18 باب کلاس
  = نمازخانه به مساحت 120 مترمربع 
  =سالن اجتماعات 145 مترمربع
  =کتابخانه 120مترمربع
  =سایت کامپیوتر 115 متر مربع
  =3 باب آزمایشگاه با مساحت 445 متر مربع
  = 7 باب اتاق ادارای  می باشد